ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด Heart

พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ เพื่อดูแลหัวใจคุณ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้น การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การรักษา โดยมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี ดังนี้

     ● เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64 -Slice CT Scan)

     ● ห้องCath Lab สำหรับสวนหัวใจ วินิจฉัยการตีบตันและขยายหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ ที่จะพร้อมให้บริการในปี 2561

การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษนอกร่างกาย

     ● การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography, ECG) เพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น

     ● การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test ,EST) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิตและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลาขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกายโดยให้ผู้ป่วยเดินพื้นที่ล้อเลื่อนหรือสายพาน

     ● การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Dynamic Electrocardiography ,DCG) เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของหัวใจเต้นใจสั่น อาการวูบ

     ● การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table test ,TTT) เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของอาการวูบ ว่าเกิดจากระบบอัตโนมัติหัวใจหรือไม่

     ● การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography , Echo) ทำให้เห็นความเคลื่อนไหวและการบีบตัวของหัวใจว่าปกติหรือไม่ เพื่อดูการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319850

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ