วีดีโอ

ฝังเข็มทางเลือกในการดูแลร่างกายและรักษาโรค ตอนที่ 2

การฝังเข็มรักษาฝ้า โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ประกาศเมื่อ : 2018-03-22
รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศเมื่อ : 2018-03-08
ฝังเข็มทางเลือกในการดูแลร่างกายและรักษาโรค ตอนที่ 1

ฝังเข็มทางเลือกในการดูแลร่างกายและรักษาโรค ตอนที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2018-03-02
BDMS Unseen Nurse Story

สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะหนังสั้น Viral Clip – BDMS Unseen Nurse Story

ประกาศเมื่อ : 2018-02-05
ความประทับใจของคนไข้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

คุณอำพล สุขศรี ผู้ช่วยพนักงานจราจร สภอ.เมืองจังหวัดจันทบุรี คนไข้ที่มารับบริการรักษาโรคนิ่วในท่อไต...

ประกาศเมื่อ : 2017-10-17
Patient's satisfaction impression after rhinoplasty

by Ms.Dit Chanleksa, Cambodian patient.

ประกาศเมื่อ : 2017-07-11
Miss Good Health 2017

by Bangkok Hospital Chanthaburi

ประกาศเมื่อ : 2017-07-11
ทำศัลยกรรมอย่างไรให้"สวยงามและปลอดภัย" ตอนที่ 2

โดยนายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ประกาศเมื่อ : 2017-07-11
ทำศัลยกรรมตกแต่งอย่างไรให้สวยงามและปลอดภัย ตอนที่ 1

โดยนายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ประกาศเมื่อ : 2017-07-11
ชุดการแสดง Smart Building Thailand 4.0

Smart Building Thailand 4.0

ประกาศเมื่อ : 2017-07-04
การสัมมนาเปิดตัวโครงการ " ก้าวสู่อนาคตพลังงานไทย Smart Building Thailand 4.0

Smart Building Thailand 4.0

ประกาศเมื่อ : 2017-07-04