ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ล่ามภาษาจีน/Chinese Interpeter
QIPM
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
CODER
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค (Part Time)
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย (Patient Assistant) (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม OPD
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
ผู้ช่วยพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ช่วยพยาบาล ห้องผ่าตัด
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม
ผู้ช่วยผู้ป่วย (Practical Nurse) (หลายอัตรา)
Scrub Nurse
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพ แผนกGI&Liver OPD
พยาบาลวิชาชีพ Part Time
พนักงานเดินยา Part Time