ร่วมงานกับเรา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค (Part Time)ด่วน!
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย (Patient Assistant) (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse
เภสัชกร
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
ผู้ช่วยแม่ครัว (ด่วน)
พนักงานเสิร์ฟอาหาร (Part Time)
ผู้ช่วยผู้ป่วย (Practical Nurse) (หลายอัตรา)