ร่วมงานกับเรา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Technician)
พยาบาลวิชาชีพ OR
เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (QIPM)
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
PA/PN (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse