ร่วมงานกับเรา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ล่ามภาษาจีน/Chinese Interpeter
QIPM
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
CODER
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค (Part Time)
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย (Patient Assistant) (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse
เภสัชกร
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
พนักงานเสิร์ฟอาหาร
พนักงานเสิร์ฟอาหาร (Part Time)ด่วน
ผู้ช่วยผู้ป่วย (Practical Nurse) (หลายอัตรา)
Scrub Nurse