ร่วมงานกับเรา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Technician)
พยาบาลวิชาชีพ OR
เจ้าหน้าที่ขับรถ Ambulance
เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (QIPM)
เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
PA/PN (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
เจ้าหน้าที่เดินยา (Part Time)
พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยแม่ครัว (ด่วน)
เจ้าหน้าที่การเงิน