ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
QIPM
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ(กัมพูชา)
พยาบาลฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์
Infection Control Nurse
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม OPD
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
Scrub Nurse
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
พยาบาลบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (UR Nurse)
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ EMT
เจ้าหน้าที่แผนกบริการทั่วไป
พนักงานขับรถธุรการ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง