ศูนย์ศัลยกรรม

 

การผ่าตัดได้มาตรฐาน โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการ


     บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ทั้งผ่าตัดเล็กที่สามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้ หรือผ่าตัด ใหญ่ เช่น ผ่าตัดก้อนที่เต้านม ผ่าตัดโรคทางลำไส้ โรคริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน เส้นเลือดขอด ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น รวมถึงการรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกและบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

มีเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery) ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและไส้เลื่อน เป็นต้น

 

รายการผ่าตัด

รายละเอียดในการนอนรักษาตัว นอนโรงพยาบาล (วัน)

ไส้ติ่งอักเสบ

2

นิ่วในถุงน้ำดี

1

ริดสีดวงทวาร (Staple)

2
ริดสีดวงทวาร (Ligasure) 2

ไส้เลื่อน

1

ส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต (URS)

1

สลายนิ่วในไตด้วยคลื่นความถี่สูง (ESWL)

1

ขบนิ่ว

1

หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

4

เปลี่ยนผิวข้อเข่า

4

เสริมเต้านม

1หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319839

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ประวิทย์ กมลศิริพิชัยพร
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. นพดล เชยสมบัติ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. เด่น จงกล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. วิชิต กาญจนเสริม
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ชัชวาล สมพีร์วงศ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. สมเกียรติ์ สนั่นเกียรติ์เจริญ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. สองบุญ พูลประสาท
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. วิรัตน์ เวียงสกุณา
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. กฤตวิทย์ กฤตยามณีรัตน์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
พญ. ขนิษฐา มหาวงศ์
ผู้ชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ธงชัย วรรณศิริ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. อภิชาติ จันทร์ทองคำ
ผู้ชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์