คลินิกศัลยกรรม

การผ่าตัดได้มาตรฐาน โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ


บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ทั้งผ่าตัดเล็กที่สามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้ หรือผ่าตัด ใหญ่ เช่น ผ่าตัดก้อนที่เต้านม ผ่าตัดโรคทางลำไส้ โรคริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน เส้นเลือดขอด ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น รวมถึงการรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกและบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

มีเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery) ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและไส้เลื่อน เป็นต้น

 

รายการผ่าตัด รายละเอียดในการนอนรักษาตัว นอนโรงพยาบาล (วัน)
ไส้ติ่งอักเสบ 2
นิ่วในถุงน้ำดี 1
ริดสีดวงทวาร (Staple) 2
ริดสีดวงทวาร (Ligasure) 2
ไส้เลื่อน 1
ส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต (URS) 1
สลายนิ่วในไตด้วยคลื่นความถี่สูง (ESWL) 1
ขบนิ่ว 1
หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท 4
เปลี่ยนผิวข้อเข่า 4
เสริมเต้านม 1หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319839

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ประวิทย์ กมลศิริพิชัยพร
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. นพดล เชยสมบัติ
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. เด่น จงกล
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. อนุชิต ประภาสินทรัพย์
เชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์
พญ. โสภา ภูมิสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
นพ. ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์นอกเวลา

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
นพ. วิชิต กาญจนเสริม
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ชัชวาล สมพีร์วงศ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. สมเกียรติ์ สนั่นเกียรติ์เจริญ
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. สองบุญ พูลประสาท
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. วิรัตน์ เวียงสกุณา
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. อภิชาติ จันทร์ทองคำ
เชี่ยวชาญ: กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ชาคร ริมชลา
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พญ. ขนิษฐา มหาวงศ์
เชี่ยวชาญ: กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ธนบัตร เชิญรุ่งโรจน์
เชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พีรยุทธ์ พลอยล้อมเพชร
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. วิทวัส หอมเจริญ
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พญ. ชนินพร แสงศรี
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. เกษมศักดิ์ ปฏิเวช
เชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
นพ. กัมปนาท หัสจินดา
เชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. เศวต หวังธรรมมั่ง
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
นพ. ธงชัย วรรณศิริ
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์