แพ็กเกจทั่วไป

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(คลอดธรรมชาติ)

เริ่มต้น : 2015-01-01
สิ้นสุด : 2017-12-31
ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูก

เริ่มต้น : 2015-01-01
สิ้นสุด : 2017-12-31
ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

เริ่มต้น : 2015-01-01
สิ้นสุด : 2017-12-31
แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

เริ่มต้น : 2015-01-01
สิ้นสุด : 2015-12-31
แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

เริ่มต้น : 2015-06-01
สิ้นสุด : 2017-12-31
แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)

เริ่มต้น : 2015-01-01
สิ้นสุด : 2017-12-31