ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

e2248ce008428789fa299614556b404d.png

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน Emergency Center

ทีมแพทย์และทีมกู้ชีพพร้อมรองรับอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์และพนักงานขับรถ ซึ่งล้วนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต อีกทั้งรถพยาบาลที่มีความพร้อมเป็นพิเศษของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว “เพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 039-319855

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์นอกเวลา

นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)