ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ปัจจุบันศูนย์ให้การดูแลรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง อาทิ

 

- โรคกระเพาะอาหาร

- โรคกรดไหลย้อน

- โรคลำไส้อักเสบ

- โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

- โรคมะเร็งลำไส้

- โรคมะเร็งตับ

- โรคตับอักเสบจากพิษสุรา

- โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C

- โรคไขมันเกาะตับ

- โรคตับแข็ง

- ท้องเสีย

- ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง

- โรคตับอ่อนอักเสบ

 

การตรวจวินิจฉัยในการส่องกล้อง

1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

1. ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจด้วย 13C-Urea Breath Test

2. Capsule Endoscopy


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

 

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. วรยศ บุญราช
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์นอกเวลา

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร