ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะ บุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตรและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต เป็นต้น
ให้ดูแลท่านเป็นพิเศษทุกขั้นตอน ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานที่เป็นสัดส่วน มอบคู่มือผลการตรวจประกอบคำแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจต่อไป

 

DSC00705Doc.jpg

 

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม

 • โปรแกรม Basic (สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี)
 • โปรแกรม Standard (สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรม Premium Male (สำหรับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรม Premium Female (สำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ก่อนมีบุตร
 • โปรแกรมเฉพาะโรค / Child Care / Chest Care / DM Care / Heart Care / GI Care
 • โปรแกรม Executive สำหรับผู้บริหารและผู้ต้องการค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม

 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (ระหว่างรอผลการตรวจ มีอาหาร บริการ ฟรี)
 • สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.

โทรศัพท์ : 039-319818

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. น้ำมณี มณีนิล
เชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
เชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์นอกเวลา

พญ. สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
เชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. สุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา
เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. อุไร ภูนวกุล
เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. ลลาวรรณ์ พินิจทรัพย์สิน
เชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป