ศูนย์สุขภาพสตรี


ดูแลสุขภาพกายและใจ ของสตรีทุกช่วงวัย

 
ศูนย์สุขภาพสตรีพร้อมให้บริการในการตรวจรักษากับสตรีทุกวัย ด้วยทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล โดยให้บริการดังนี้
 
บริการตรวจรักษาทางนรีเวช
บริการตรวจรักษาสตรีที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช เช่น อาการปวดท้องน้อย ประจำเดือนมาผิดปกติและอาการผิดปกติทางนรีเวชอื่นๆ มีบริการตรวจรักษาดังนี้

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่และการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • การส่องกล้องตรวจชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก กรณีมีเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก
 • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • การวางแผนครอบครัว
 • โรคทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจรักษาอาการวัยทอง
 • Ultrasound ช่องท้องส่วนล่าง เพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณมดลูกและรังไข่
 • การผ่าตัดมดลูกและรังไข่

บริการทางสูติกรรม
ให้บริการรับฝากครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด ดังนี้

 • บริการรับฝากครรภ์
 • การตรวจ Ultrasound
 • การเจาะตรวจน้ำคร่ำ และการเจาะเลือดตรวจหาภาวะดาวน์ซินโดรม
 • การอบรมครรภ์คุณภาพระหว่างตั้งครรภ์
 • ให้บริการการคลอดและการผ่าตัดคลอด
 • บริการตรวจหลังคลอดและวางแผนคุมกำเนิด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319877 , 1719

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. สิรินทร์ สังขนันท์
เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. ประสงค์ ธีรกิจไพศาล
เชี่ยวชาญ: มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. วัชรินทร์ เฉิดฉิ่ม
เชี่ยวชาญ: มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. วินียา ศุขนิยม
เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. รุจิรา มโนรมณ์ภัทรสาร
เชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. ชุลีกร นิรันดร์พงศ์
เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
พญ. สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
เชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์