การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเบื้องต้น ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดต่อผู้ได้รับการตรวจ และมีราคาไม่สูง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG & ECG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจเบื้องต้น ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดต่อผู้ได้รับการตรวจ และมีราคาไม่สูง

 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ

  • ต้องการตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ประเมินอัตราและความสม่ำเสมอในการเต้นของหัวใจ

  • ค้นหาสาเหตุของการเจ็บหน้าอก

  • ตรวจการหนาตัวของผนังกั้นหัวใจ

 

การเตรียมตัวก่อนทำการตรวจ

  • ไม่ต้องงดน้ำงดอาการ

  • สวมเสื้อที่สามารถเปิดหน้าอกได้สะดวก

  • ถอดเครื่องประดับ และไม่นำของมีค่าติดตัวเข้าห้องตรวจ

 

ผลข้างเคียงการตรวจ

ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง ในบางรายอาจมีเพียงรอยแดงเล็กน้อยจากการติดอุปกรณ์