ศูนย์รังสีวิทยา

ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิค
พร้อมให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ได้แก่

  • X-ray general (เอกซเรย์ทั่วไป)
  • X-ray portable (เอกซเรย์เคลื่อนที่)
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • 64 Slice CT Scan
  • Dental X-Ray (เอกซ์เรย์สำหรับจัดฟัน)
  • Mammogram (เอกซ์เรย์เต้านม)
  • Ultrasound (อัลตราซาวน์)
  • เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS


MRI
Magnetic Resonance Imaging


MRI เป็นการตรวจทางรังสีวินิจฉัยโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนของคลื่นวิทยุ สามารถตรวจอวัยวะ ได้เกือบทุกส่วนในร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติและตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ระบบสมอง ระบบไขสันหลัง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูกและข้อ ระบบช่องท้อง ระบบหลอดเลือดดำและแดงในสมองและลำตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319812

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
นพ. สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
พญ. อารยา บุญเกษม
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
พญ. สารินี ทองเย็น
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
นพ. นที เรืองไพศาลบำรุง
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)

แพทย์นอกเวลา

พญ. จันทร์นารา สุขล้วน
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา
เชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)