ทำศัลยกรรมตกแต่งอย่างไรให้สวยงามและปลอดภัย ตอนที่ 1

ทำศัลยกรรมตกแต่งอย่างไรให้สวยงามและปลอดภัย ตอนที่ 1


โดยนายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง ศัลยแพทย์ตกแต่ง