วีดีโอ

ฝังเข็มทางเลือกในการดูแลร่างกายและรักษาโรค ตอนที่ 2


การฝังเข็มรักษาฝ้า โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี