โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Clock

Info

  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • 10
  • Bangkok Hospital Chanthaburi

โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ » อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี » อ่านต่อ

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ. สุภาณี เมืองแทน
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ :
พญ. ชนินพร แสงศรี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. วิทวัส หอมเจริญ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
นพ. ปิยะ สวัสดิผล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ :

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award