โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Clock

Info

  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • 10
  • Bangkok Hospital Chanthaburi

โปรโมชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี » อ่านต่อ

แนะนำแพทย์ใหม่

พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ศศิวรินทร์ การสดวก
เชี่ยวชาญ : ผิวหนังและเลเซอร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ลลาวรรณ์ พินิจทรัพย์สิน
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award