- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันเด็ก 13 มกราคม 2561
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสร้างสรรค์เทคโนโลยี"
อ่านต่อ
ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60 
ออกประชาสัมพันธ์ โปรแกรมมหกรรมรักสุขภาพ60  พื้นที่ตลาดหนองคล้า อ.ท่าใหม่ และ อ.ขลุง ในวันที่ 2 พ.ย.60 ที่ผ่านมาการตอบรับความสนใจของผู้รับบริการให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดี #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรียินดีที่ให้บริการ 
อ่านต่อ
#พสกนิกรทุกหมู่เหล่า บริจาคโลหิต 
"ในโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
นพ. เศวต หวังธรรมมั่ง
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
พญ. ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรมศาสตร์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
- ดูทั้งหมด -