- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 - 12:00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
อ่านต่อ
สาเหตุและอาการป่วยของไข้หวัดใหญ่
สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ (Inflflfflluenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุดได้แก่ ชนิด A (H1N1)(H3N2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C
อ่านต่อ
ประกาศผลการตัดสิน
การประดวกคลิปวิดีโอ เรื่อง"จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัยหัวใจแข็งแรง"
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
- ดูทั้งหมด -