โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟโบรสแกน คืออะไร?
เป็นเทคโนโลยีใหม่ลาสุดในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย และลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน เมื่อเทียบจากการเจาะตับ (liver biopsy)
อ่านต่อ
กิจกรรม Happy Valentine's Day แบ่งปันความรักความห่วงใย
กิจกรรม Happy Valentine's Day แบ่งปันความรักความห่วงใยด้วย โปรแกรมสื่อรัก (ตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งงาน) ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรม โดยมีกติกาและเงื่อนไข ดังนี้
อ่านต่อ
ภาวะมีบุตรยาก : INFERTILITY
ภาวะมีบุตรยาก คือ ภาวะของคู่สมรสที่แต่งงานกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่เกิดการตั้งครรภ์
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ไม่ระบุ/none
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : ไม่ระบุ/none
นพ. ฐิติณัฐ จารุฐิติ
ผู้ชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ไม่ระบุ/none
- ดูทั้งหมด -