โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Clock

Info

  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • Bangkok Hospital Chanthaburi
  • 10
  • Bangkok Hospital Chanthaburi

โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ » อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี » อ่านต่อ

แนะนำแพทย์ใหม่

นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
นพ. ธนาวัต แหวนวงษ์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ :
พญ. ธันยรัศมิ์ ศรีสะอาด
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award