คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

รักษาอย่างแม่นยำและทันท่วงที


ให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมระบบประสาทอาทิ ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะไมเกรน เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ โรคอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน โรคลมชักหรืออาการวูบ โรคเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน ปวดแสบ ปวดร้อนจากเส้นประสาทอักเสบ โรคสมองเสื่อม โรคของเส้นประสาท เช่น มือชา เท้าชา ดูแลโดยทีมแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พญ. โสภา ภูมิสวัสดิ์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์นอกเวลา

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์