โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive Plus

(สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
 3. ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
 6. ตรวจการได้ยิน (Hearing Screening-Audiogram)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid)
 13. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 14. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid Stimulating Hormone-TSH)
 15. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Triiodothyronine Free-Free T3)
 16. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroxine Free-Free T4)
 17. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 18. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 19. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 20. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 21. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP)
 22. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
 23. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Sure path)
 24. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 25. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 26. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
 27. ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือด (Calcium score)
 28. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 29. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Upper Abdomen)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ