โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus

(สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
 3. ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
 6. ตรวจการได้ยิน (Hearing Screening-Audiogram)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid)
 13. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 14. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid Stimulating Hormone-TSH)
 15. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Triiodothyronine Free-Free T3)
 16. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroxine Free-Free T4)
 17. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 18. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 19. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 20. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 21. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP)
 22. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen-PSA)
 23. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 24. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 25. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
 26. ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือด (Calcium score)
 27. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 28. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Upper Abdomen)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ