ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี