โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิ่วในถุงน้ำดี...รักษาได้ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
เช็คสัญญาณเสี่ยง จุกเสียด แน่นท้อง บริเวณลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงด้านขวา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
อ่านต่อ
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคสมองและอัลไซม์เมอร์
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคสมองและอัลไซม์เมอร์
อ่านต่อ
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ป็นโรคติดต่อที่เกิดการระบาดใหญ่เป็นครั้งคราว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ทั่วโลก โดยแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ประมาณร้อยละ 15ของประชากรทั้งหมด
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกหู คอ จมูก
นพ. ฐิติณัฐ จารุฐิติ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ไม่ระบุ/none
- ดูทั้งหมด -