นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (11/06) ศุกร์ (12/06) เสาร์ (06/06)
07.00 - 17.00 07.00 - 13.00 07.00 - 17.00 08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 08.00 - 12.00 -

นพ. วรยศ บุญราช

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า 

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (11/06) ศุกร์ (12/06) เสาร์ (06/06)
- 08.00 - 17.00 08.00 - 16.00 07.00 - 12.00 07.00 - 12.00 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00

นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ รพ.รามาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯ

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (11/06) ศุกร์ (12/06) เสาร์ (06/06)
- 07.00 - 16.00 08.00 - 12.00 07.00 - 17.00 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00 -

พญ. รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ รพ.ศิริราช
กุมารแพทย์ รพ.ศิริราช

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (11/06) ศุกร์ (12/06) เสาร์ (06/06)
07.00 - 17.00 08.00 - 12.00 07.00 - 13.00 - - 12.00 - 17.00 08.00 - 13.00

พญ. จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหิดล

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (11/06) ศุกร์ (12/06) เสาร์ (06/06)
- - 12.00 - 17.00 08.00 - 12.00 08.00 - 16.00 07.00 - 12.00 13.00 - 20.00