ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
QIPM
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
Infection Control Nurse
เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษากัมพูชา)
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
Scrub Nurse
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
พยาบาลบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (UR Nurse)
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ EMT