แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
ตรวจสุขภาพ STANDARD

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
ตรวจสุขภาพ Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (สำหรับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -