โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive

(สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
 3. ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
 6. ตรวจการได้ยิน (Hearing Screening-Audiogram)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid)
 13. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 14. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 16. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 17. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 18. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP)
 19. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Sure path)
 20. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 21. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 22. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
 23. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ