6 โรค รู้เร็ว ป้องกันได้

"การไม่มีโรค ถือเป็นลาภอันประเสริฐ" แต่การที่รู้เร็ว ก็ป้องกันโรคภัยได้ก่อนเช่นกัน ลองมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อน เพื่อการป้องกัน และรักษาที่ดีขึ้น

6 โรค รู้เร็ว ป้องกันได้

"การไม่มีโรค ถือเป็นลาภอันประเสริฐ" แต่การที่รู้เร็ว ก็ป้องกันโรคภัยได้ก่อนเช่นกัน
ลองมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อน เพื่อการป้องกัน และรักษาที่ดีขึ้น


โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

โรคหลอดเลือดสมอง

มาทันเวลา รักษาเร็ว เลี่ยงอัมพาต

 

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจาก

 • หลอดเลือดแดงสมองตีบ (Atherosclerosis) 
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เกิดจากสูบบุหรี่จัด ไขมันในโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน

 • หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Embolic) 
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต

 • เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic) 
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ภาวะความดันโลหิตสูง


S
troke FAST Tracks

ทางด่วนโรคอัมพาต... เร็วเพื่อรอด ปลอดอัมพาต 

F : Face Droping : ปากเบี้ยว
A : Arm Weakness : แขนขาอ่อนแรง
S : Speech Difficulty : พูดลำบาก
T : Time To Call : พบแพทย์


เนื่องจากผู้ป่วยและญาติไม่ทราบว่าอาการ FAST คือ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า เสี่ยงที่จะพิการเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

 

Time is Brain

"ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนไม่มากที่สามารถให้การรักษาได้ทันเวลา"

 

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว อาการแขนขาอ่อนแรง พูดลำบาก พูดไม่ชัด ปวดศีรษะรุนแรง หลงลืมสับสน วิงเวียน ทรงตัวไม่ได้ มองภาพไม่ชัดฉับพลัน

เมื่อพบอาการใดอาการหนึ่ง อย่ารอช้า นำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการรักษาโดยด่วน

 

Stroke Golden Hour 

ชั่วโมงทอง เพิ่มโอกาสรอด เลี่ยงอัมพาต 

 • ไม่เกิน 4.5 ชม.หลังเกิดอาการ 
  โอกาสได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน

 • เกิน 4.5 ชม.แต่ไม่เกิน 24 ชม.หลังเกิดอาการ 
  และวินิจฉัยว่าเซลล์สมองยังไม่ตายจากการอุดตันของลิ่มเลือดขนาดใหญ่ สามารถรักษาโดยวิธีใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง (ไม่ต้องผ่าตัดเปิดะโหลกศีรษะ)

 

เพราะโรคสมองป้องกันได้... หากรู้ทัน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพจันทบุรี
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

กระดูกพรุน

กระดูกพรุน

 • 10% ของการลื่นล้มในผู้สูงอายุ อาจทำให้กระดูกสะโพกหัก
 • 30% ของผู้รับการผ่าตัดรักษากระดูกหักจากกระดูกพรุน มีแนวโน้มเกิดกระดูกหักซ้ำ หากดูแลไม่ดี

 

ปัจจุบันคนอายุยืนขึ้น คนไข้กระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้น ล้มไม่แรงก็กระดูกหักแล้ว ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุได้ ด้วยการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น และชะลอความเสื่อมของวัยได้อีกด้วย

 

สูงวัยไม่ล้ม กับ 8 ท่าบริหาร


8 ท่าบริหารผู้สูงวัย

80% ของผู้ป่วยกระดูกหักในครั้งแรกไม่เคยตรวจรักษา “โรคกระดูกพรุน”

1 ใน 3 ของอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุนั้นเกิดขึ้นใน “บ้าน” โดยเฉพาะในห้องน้ำและบันได “ผู้สูงอายุ” ที่เคยหกล้มในครั้งแรกแล้ว มีแนวโน้มที่จะหกล้มเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า การป้องกันการลื่นหกล้มเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

 

ซ่อมแซม... ฟื้นฟู... ป้องกัน ครบครันเรื่องโรคกระดูกหัก

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อกรุงเทพจันทบุรี
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่าชะล่าใจ

อาการมักเริ่มต้นจาก ใจสั่น หน้ามืด เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นลม หมดสติ 

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความมุ่งมั่นจนเกินไป การพักผ่อนไม่พอเพียง การออกกำลังกายหักโหม การสูบบุหรี่ ดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลมที่มีสารคาเฟอีน แอลกอฮอล์ การรับประทานยาหรือฉีดยาที่กระตุ้นหัวใจ  

วิธีหลีกเลี่ยงโรคนี้ง่าย ๆ คือการลดปัจจัยเสี่ยงข้างต้นนั่นเอง

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ทำได้โดย  

 • การรักษาด้วยยา 
 • การจี้หัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูงเท่าคลื่นวิทยุ
 • การฝังเครื่องมือพิเศษ
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐาน และชนิด Minimally Invasive Surgery (ผ่าตัดแผลเล็ก)


โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะ

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน (coronary artery disease)

เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว หรือมีไขมันไปเกาะผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง จนปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดแดงตีบแคบมากจนอุดตัน จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ในที่สุด

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ อายุ พันธุกรรม เพศ ซึ่งเพศชายเสี่ยงมากกว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ คือ ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ระดับไขมันในเลือด โรคเบาหวาน การขาดการออกกำลังกาย และโรคอ้วน

 

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

การขยายด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ หรือที่รู้จักกันว่า “การทำบายพาส”

ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีสามารถช่วยวินิจฉัยได้เบื้องต้น และอีกทางหนึ่งคือ การลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ควบคุมได้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตัน 

ปรึกษาปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม

ความเสี่ยงสูงในวัย 40

 • 40 ปี ขึ้นไป คืออายุเฉลี่ยของคนไข้ที่พบมะเร็งเต้านมมากที่สุด
 • บุคคลที่มีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมเกินสองคนขึ้นไป เช่น แม่ พี่สาว หรือน้องสาว คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นถึงสิบเท่า
 • มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย รองจากมะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ที่มีขนาดน้อยกว่า 1 เซนติเมตร การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวมีโอกาสหายได้ประมาณ  90 เปอร์เซ็นต์
 • 5,000 - 7,000 คนต่อปี คือจำนวนหญิงไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

 

การตรวจหามะเร็งเต้านม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมกว่าคนอื่น ควรต้องตรวจหาความผิดปกติด้วยตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (digital mammogram) และอัลตราซาวน์ (ultrasound)

Digital mammogram คือ เทคโนโลยีการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ คล้ายกับเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการหาความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยใช้เวลาตรวจประมาณ 5-10 นาที ภาพที่ได้จากการตรวจมีความละเอียดสูง ทำให้การวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ ปริมาณรังสีที่ใช้น้อยมาก จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย

โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหาย

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ตรวขสุขภาพก่อนวิวาห์

ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ดีอย่างไร?

 • เพื่อสกัดกั้นการส่งผ่านโรคสู่คนที่เรารัก 
  บางโรคถ้าไม่ตรวจเลือดก็จะไม่รู้ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และเอดส์ การตรวจก่อนแต่งจึงเท่ากับช่วยลดความเสี่ยงและลดอัตราแทรกซ้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ชีวิตเรานั่นเอง

 • เพื่อตรวจความพร้อมของคุณแม่มือใหม่ 
  ว่าอำนวยต่อการมีบุตรแค่ไหน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ทำให้ทารกผิดปกติ หากมารดาติดเชื้อในช่วงที่ตั้งครรภ์ เช่น โรคหัดเยอรมัน ในรายที่ยังไม่พร้อมมีบุตรจะได้รับคำแนะนำการคุมกำเนิดที่เหมาะสม

 • เพื่อความปลอดภัยของบุตร 
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี อาจติดต่อถึงบุตรได้ การตรวจความพร้อมสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับบุตร และลดโอกาสติดเชื้อลง

 

Q : ตรวจก่อนแต่งจำเป็นไหม?

A : การตรวจสุขภาพก่อนแต่งเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของคู่สมรส เพื่อป้องกันโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางเพศสัมพันธ์ และสามารถรักษาหรือป้องกันได้ เตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร และคุมกำเนิดในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม

 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

 • การตรวจฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกบิล เป็นการตรวจว่ามีภาวะเลือดจางหรือไม่
 • การตรวจเม็ดเลือดขาว เพื่อดูภาวะการติดเชื้อ
 • การตรวจเกล็ดเลือด เพื่อตรวจความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอย่างหนึ่ง


ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบบี

หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้บุตรในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อ


ตรวจชนิดของหมู่เลือด

การตรวจหมู่เลือดมีความสำคัญโดยเฉพาะหมู่เลือด Rh เนื่องจากผู้หญิงที่มีหมู่เลือด Rh- หากสามีมีหมู่เลือด Rh+ มีโอกาสเกิดปัญหากับบุตรคนที่สองได้ การทราบก่อนทำให้สามารถให้ยาเพื่อป้องกันปัญหาได้ในเวลาที่เหมาะสมในขณะตั้งครรภ์บุตรคนแรก


ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (เฉพาะผู้หญิง)

หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการได้


ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่บุตร และในกรณีที่ต้องการมีบุตร จะได้รับคำปรึกษา เพื่อลดโอกาสติดเชื้อของคู่สมรสและบุตร


ตรวจโรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การตรวจทำให้ทราบว่าคู่สมรสคนใดเป็นโรคหรือเป็นพาหะที่จะถ่ายทอดไปยังบุตรได้ และสามารถบอกโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคหรือเป็นพาหะได้ ซึ่งอาจมีผลในการตัดสินใจมีบุตร และเป็นการเตรียมคู่สมรสที่มีความเสี่ยงให้ทราบวิธีวินิจฉัยทารกในครรภ์ว่าเป็นโรคหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญในการดูแลต่อไปเมื่อตั้งครรภ์

ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพจันทบุรี
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี