ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือนายแพทย์วีระชัย แสงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี