นพ. สัตตกรณ์ เหล่าชัย

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ 2541-2547. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ 2551-2555. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

นพ. พัลลภ ถิระวานิช

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

นพ. กฤษฎา นิพัทธมานนท์

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2556
-ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ.2561

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

นพ. วินัย บรรจงการ

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทางมือ (Orthopedics Surgery / Surgery of the Hand)

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

พญ. นลินา ภูพรวิวัฒน์

ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -