พญ. นลินา ภูพรวิวัฒน์

ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/12) จันทร์ (24/12) อังคาร (18/12) พุธ (19/12) พฤหัสบดี (20/12) ศุกร์ (21/12) เสาร์ (22/12)
- - - - - - -

นพ. รวิ บุณยะโอภาส

ผู้ชำนาญการ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/12) จันทร์ (24/12) อังคาร (18/12) พุธ (19/12) พฤหัสบดี (20/12) ศุกร์ (21/12) เสาร์ (22/12)
- - - - - - -

พญ. ศุภรดา หงส์รัตน์

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/12) จันทร์ (24/12) อังคาร (18/12) พุธ (19/12) พฤหัสบดี (20/12) ศุกร์ (21/12) เสาร์ (22/12)
- - - - - - -

พญ. ภัทรฤทัย ทรัพย์แก้วยอด

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/12) จันทร์ (24/12) อังคาร (18/12) พุธ (19/12) พฤหัสบดี (20/12) ศุกร์ (21/12) เสาร์ (22/12)
- - - - - - -

พญ. ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์

ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/12) จันทร์ (24/12) อังคาร (18/12) พุธ (19/12) พฤหัสบดี (20/12) ศุกร์ (21/12) เสาร์ (22/12)
- - - - - - -