นพ. ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
สูตินรีเวชวิทยา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 12:00:00

พญ. สิรินทร์ สังขนันท์

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
สูตินรีเวชวิทยา ม.มหิดล

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
08:00:00 - 17:00:00 09:00:00 - 17:00:00 09:00:00 - 17:00:00 09:00:00 - 17:00:00 09:00:00 - 17:00:00 - -

นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ รพ.รามาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯ

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
08:00:00 - 20:00:00 07:00:00 - 16:00:00 08:00:00 - 12:00:00 07:00:00 - 17:00:00 07:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 12:00:00 -

พญ. รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ รพ.ศิริราช
กุมารแพทย์ รพ.ศิริราช

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 08:00:00 - 17:00:00 07:00:00 - 13:00:00 - - 12:00:00 - 17:00:00 -

พญ. จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหิดล

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 12:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 07:00:00 - 17:00:00 -