นพ. รวิ บุณยะโอภาส

เชี่ยวชาญ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/09) จันทร์ (24/09) อังคาร (25/09) พุธ (26/09) พฤหัสบดี (27/09) ศุกร์ (21/09) เสาร์ (22/09)
- - - - - - -

พญ. ศุภรดา หงส์รัตน์

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/09) จันทร์ (24/09) อังคาร (25/09) พุธ (26/09) พฤหัสบดี (27/09) ศุกร์ (21/09) เสาร์ (22/09)
- - - - - - -

พญ. ภัทรฤทัย ทรัพย์แก้วยอด

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/09) จันทร์ (24/09) อังคาร (25/09) พุธ (26/09) พฤหัสบดี (27/09) ศุกร์ (21/09) เสาร์ (22/09)
- - - - - - -

พญ. ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์

เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/09) จันทร์ (24/09) อังคาร (25/09) พุธ (26/09) พฤหัสบดี (27/09) ศุกร์ (21/09) เสาร์ (22/09)
- - - - - - -

นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (23/09) จันทร์ (24/09) อังคาร (25/09) พุธ (26/09) พฤหัสบดี (27/09) ศุกร์ (21/09) เสาร์ (22/09)
- - - - - - -