โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ห้องคลอด

ห้องคลอด

ห้องคลอด

แผนกห้องคลอดมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสูงด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

การรับผู้ป่วยในของห้องคลอด
 • อายุครรภ์ > 22 สัปดาห์ เพื่อยับยั้งการคลอด
 • การแท้งที่อายุครรภ์ >22 สัปดาห์หรือคะเนน้ำหนักตัวเด็กมาก ส่งผลทำให้ต้องมีการซ่อมแซมฝีเย็บ
 • การตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น เลือดออกขณะตั้งครรภ์ น้ำเดิน เป็นต้น
 • สามารถทำหมัน และตัดไส้ติ่งได้พร้อมการคลอด
 • มีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทีมสูตินรีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ
 • มีห้องคลอดที่เป็นส่วนตัว
 • สามีสามารถอยู่คอยดูแลและให้กำลังใจได้ตลอดระยะเวลาการคลอด

จำนวนห้องพักแต่ละประเภท

มีห้องพักไว้ให้บริการจำนวน 6 ห้อง ดังนี้
 • ห้องคลอดพิเศษ (Delivery Suit) จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องคลอด จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องรอคลอด จำนวน 2 ห้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

WARNINGWARNING : ไม่พบข้อมูลใน Source

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

ค่าบริการ

-
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award