โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูก | กลับสู่หน้าหลัก
ศัลยกรรมจมูก
ทำศัลยกรรมจมูก

ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมตกแต่งจมูกเริ่มต้นที่ 22,000 บาท หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขจมูกให้มาปรึกษาแพทย์โดยแพทย์จะเป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งจมูก
  1. พบแพทย์ปรึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมตกแต่งจมูก
  2. หากต้องการทำเลยให้งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนมาพบแพทย์ และให้พาญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน ไม่สวมเครื่องประดับและไม่ทาเล็บมา ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่มีโรคประจำตัวหรือยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำหากผู้รับบริการที่มีโรคประจำตัวให้นำยามาด้วย
  3. ในกรณีที่มาปรึกษาเพื่อนัดทำศัลยกรรมตกแต่งจมูก หลังจากพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด และทำนัดให้และก่อนวันนัด 1 วันจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเตือนทำ
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award