โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

แพคเกจ

ข้อมูลโรคทั่วไป
แพ็กเกจคลอด  กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (ผ่าตัดคลอด)
ราคา 66,600 บาท
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
แพ็กเกจคลอด  บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)
ราคา 53,900 บาท
เริ่ม 01/06/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
แพ็กเกจคลอด  บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)
ราคา 39,500 บาท
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
แพ็กเกจคลอด  กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด กัมพูชา + ต่างชาติ AEC (คลอดธรรมชาติ)
ราคา 48,000 บาท
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูก
ราคา 22,000 บาท
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก
ราคา 25,000 บาท
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award