โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

มอบเงินสนับสนุน

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โดยคุณศิริเพ็ญ ปานพรหม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก | กลับสู่หน้าหลัก
มอบเงินสนับสนุน
เริ่ม 09/01/2016 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award