โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนให้กับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด | กลับสู่หน้าหลัก
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ
เริ่ม 20/11/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award