โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ

แผนกตา

ดูแลดวงตาด้วยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จักษุแพทย์มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคทางตา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจรักษาด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ สำหรับการวัดสายตา ความดันตา พร้อมเครื่องมือประสิทธิภาพสูง เช่น
  • กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
  • กล้องผ่าตัดตา
  • เครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอกหลุด
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • การสลายต้อกระจก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : คลินิกจักษุ
นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : คลินิกจักษุ
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. วรยศ บุญราช
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : คลินิกจักษุ
นพ. วรยศ บุญราช
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ. ศิตา งามการ
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : คลินิกจักษุ
พญ. ศิตา งามการ
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์
ประจำ : คลินิกจักษุ
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : คลินิกจักษุ
นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award