โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ปัจจุบันศูนย์ให้การดูแลรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง อาทิ

- โรคกระเพาะอาหาร

- โรคกรดไหลย้อน

- โรคลำไส้อักเสบ

- โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

- โรคมะเร็งลำไส้

- โรคมะเร็งตับ

- โรคตับอักเสบจากพิษสุรา

- โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C

- โรคไขมันเกาะตับ

- โรคตับแข็ง

- ท้องเสีย

- ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง

- โรคตับอ่อนอักเสบ


การตรวจวินิจฉัยในการส่องกล้อง

1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่


เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

1. ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจด้วย13C-Urea Breath Test

2. Capsule Endoscopyสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. ภูวดล บุญเพิ่มผล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. ภูวดล บุญเพิ่มผล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. วรยศ บุญราช
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. วรยศ บุญราช
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ. วินียา ศุขนิยม
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ. วินียา ศุขนิยม
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award