โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทัน ท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะราย บุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานหรือมีบุตรและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต เป็นต้น
ให้ดูแลท่านเป็นพิเศษทุกขั้นตอน ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย สถานที่เป็นสัดส่วน มอบคู่มือผลการตรวจประกอบคำแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้อย่าง มั่นใจต่อไป

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม

 • โปรแกรม Basic (สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี)
 • โปรแกรม Standard (สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรม Premium Male (สำหรับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรม Premium Female (สำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ก่อนมีบุตร
 • โปรแกรมเฉพาะโรค / Child Care / Chest Care / DM Care / Heart Care / GI Care
 • โปรแกรม Executive สำหรับผู้บริหารและผู้ต้องการค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม

 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (ระหว่างรอผลการตรวจ มีอาหาร บริการ ฟรี ! )
 • สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • บริการตรวจสุขภาพประกอบใบรับรองแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
พญ. น้ำมณี มณีนิล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
พญ. ลลาวรรณ์ พินิจทรัพย์สิน
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
นพ. สุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
พญ. สุปราณี อรุณวุฒิพงศ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
พญ. อุไร ภูนวกุล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award