โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรม

การผ่าตัดได้มาตรฐาน โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ


บริการตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ทั้งผ่าตัดเล็กที่สามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้หรือผ่าตัด ใหญ่ เช่น ผ่าตัดก้อนที่เต้านม ผ่าตัดโรคทางลำไส้ โรคริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน เส้นเลือดขอด ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น รวมถึงการรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

มีเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery) ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี และไส้เลื่อน เป็นต้น


รายการผ่าตัด รายละเอียดในการนอนรักษาตัว นอนโรงพยาบาล (วัน)
ไส้ติ่งอักเสบ 2
นิ่วในถุงน้ำดี 1
ริดสีดวงทวาร (Staple) 2
ริดสีดวงทวาร (Ligasure) 2
ไส้เลื่อน 1
ส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต (URS) 1
สลายนิ่วในไตด้วยคลื่นความถี่สูง (ESWL) 1
ขบนิ่ว 1
หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท 4
เปลี่ยนผิวข้อเข่า 4
เสริมเต้านม 1หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. ขนิษฐา มหาวงศ์
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. ชนินพร แสงศรี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ชัชวาล สมพีร์วงศ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ชาคร ริมชลา
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. เด่น จงกล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. ทัดรวี รัชฎาวงษ์
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ธงชัย วรรณศิริ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ธนบัตร เชิญรุ่งโรจน์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. นพดล เชยสมบัติ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ประวิทย์ กมลศิริพิชัยพร
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. ผาณิต มณีนิล
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. วิชิต กาญจนเสริม
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. วิทวัส หอมเจริญ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. วิรัตน์ เวียงสกุณา
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. เศวต หวังธรรมมั่ง
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. สมเกียรติ์ สนั่นเกียรติ์เจริญ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. สองบุญ พูลประสาท
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. โสภา ภูมิสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. อนุชิต ประภาสินทรัพย์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
นพ. อภิชาติ จันทร์ทองคำ
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award