โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวชพร้อมให้บริการตรวจรักษา และดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค ด้วยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่
 1. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
 2. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตตาบอริซึ่มในเด็ก
 3. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ไรคไต
 4. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด
 5. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบประสาทวิทยาในเด็ก
คลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีน และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
 1. บริการฉีดวัคซีนตามวัย
 2. บริการฉีดวัคซีนเสริม ได้แก่ ROTA, IPD, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ, วัคซีนสุกใส, วัคซีน HPV
 3. การตรวจสุขภาพเด็กให้คำแนะนำ ปรึกษาในการเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพเด็กแต่ละวัย
คลินิกเด็กทั่วไป
 1. ประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
 2. ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการและระบบต่างๆ
การบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้แก่
 1. การตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue PCR, NS1
 2. การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่
 3. ตรวจหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV
แพ็คเกจคลอดบุตร ราคา รายละเอียดในการนอนรักษาตัว นอนโรงพยาบาล (วัน)
คลอดธรรมชาติ 49,900 3 คืน / 4 วัน
ผ่าตัดคลอด 39,500 2 คืน / 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 21:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 21:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. จริยา พจน์ทวีเกียรติ
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
นพ. ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
นพ. ปกป้อง ณ สงขลา
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. ศิริพร ภัทรฐิติกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. สิริมา ยอดเซียน
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
พญ. สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award