โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ทีมแพทย์และทีมกู้ชีพตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิต

พร้อมรองรับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมกู้ชีพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พนักงานเคลื่อนย้าย และพนักงานขับรถซึ่งล้วนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพ และการดูแลผู้ป่วยหนัก รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดย Mobile ICU รถพยาบาลฉุกเฉินที่มี ศักยภาพเทียบเท่าหออภิบาลผู้ป่วยหนักเคลื่อนที่ เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตอันทันสมัย เช่น เครื่อง ช่วยหายใจ อุปกรณ์ให้ออกซิเจน เครื่องกระตุ้นหัวใจ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งระบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ ระหว่างทีมกู้ชีพในรถและทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. งามพิศ อุดมเลิศประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ณัฐพิสิษฐ์ นวรัตน์ธารา
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ทัตพงศ์ ศรียาภัย
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธนาพร เกื้อกาญจนาภรณ์
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธนิทธิ ทิพย์อาภรณ์
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. พิชาภพ บ้านเนิน
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ภูวดล บุญเพิ่มผล
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. เมษญา ชาติกุล
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ศศิมา วิทยวินิต
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ศิตา งามการ
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สาโรช วรรณโก
เชี่ยวชาญ : - ไม่ระบุ -
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award