นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Technician)

+ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
+ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร