พยาบาลวิชาชีพ (IPD, OPD, Critical Care)

ผู้สมัคร IPD, OPD
+ จบปริญญาตรี พยาบาลศาตรบัณฑิต
+ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัคร Critical Care
+ จบปริญญาตรี พยาบาลศาตรบัณฑิต
+ มีประสบการณ์โดยตรงแผนก ICU, IMCU
กรอกใบสมัคร