โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
พยาบาลวิชาชีพ Cath Lab
หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพ OR
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Technician)
เจ้าหน้าที่ลงรหัสโรค
PA,PN (พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย,ผู้ช่วยพยาบาล)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณศิริพร จันทร์พราหมณ์ (ตา)

bchhr@bch.co.th
โทร. 039-319888 - 1504

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award