โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ

ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ

โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ

รายการตรวจเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ Perfect Diamondไพรม์แพลทินัม Prime Platinumแวลูโกลด์ Value Gold
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examinarion-PE)
2.ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
3.ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ ด้วยเครื่อง Fundus Camera
(Eye Exam Screening with Fundus Camera)
4.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
5.ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Typing)
6.ตรวจระดับน้ำตาบในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
7.ตรวจการทำงานของไต (Kid ney Function Test-BUN)
8.ตรวจการทำงานของไต (Kid ney Function Test-Creatinine)
9.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
10.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
11.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
12.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
13.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด(เก๊าท์) (Uric Acid)
14.ตรวจระดับฮอร์โมนไธรอยด์ (Thyroid Function Test-Thyroid Stimulating Hormone-TSH)
15.ตรวจระดับฮอร์โมนไธรอยด์ (Thyroid Function Test-Triiodothyronine Free-FT3)
16.ตรวจระดับฮอร์โมนไธรอยด์ (Thyroid Function Test-Thyroxine Free-FT4)
17.ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด(SGOT, SGPT , ALP, Albumin ,
Total Protein, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
18.ตรวจการทำงานของตับ (Gamma GT)
19.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)
20.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B surface Antigen-HBsAg)
21.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B surface Antibody-Anti HBs)
22.ตรวจการสัมผัสเชื้อไวรัวตับอักเสบบี (Hepatitis B Core Antibody-Anti HBc)
23.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C surface Antibody-Anti HBV)
24.ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer Screening-Prostatic Specific Antigen-PSA)
25.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening-Sure path)
26.ตรวจคัดกรอกมะเร็งตับ (Liver Cancer Screening-Alpha Fetoprotein-AFP)
27.ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
28.ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
29.ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
30.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocradiogram-EKG)
31.ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
32.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
สมุดรายงานผลการตรวจ (Personal Report Book)
มูลค่าชุดตรวจสุขภาพ (บาท) 15,400 12,800 5,000
เริ่ม - | สิ้นสุด -
ราคา - บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award