โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Ultimate Female Program

Ultimate Female Program (For Executive in age > 50 years) | กลับสู่หน้าหลัก
Ultimate Female Program
Ultimate Female Program

(For Executive in age > 50 years)
 1. Physical Examination-PE
 2. Body Mass Index-BMI
 3. Eye Exam Screening with Fundus Camera
 4. Chest X-Ray
 5. Electrocardiogram (EKG)
 6. Complete Blood Count (CBC)
 7. Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. Hemoglobin (HbA1C)
 9. Kidney Function Test (BUN)
 10. Kidney Function Test (Creatinine)
 11. Uric Acid
 12. Complete Liver Function Test (SGOT, SGPT, Alk. Phos, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin) plus Gamma GT
 13. Total Cholesterol
 14. Triglyceride
 15. HDL-Cholesterol
 16. LDL-Cholesterol
 17. Thyroid Function Test (Thyroid Stimulating Hormone-TSH)
 18. Thyroid Function Test (Triiodothyronine Free-Free T3)
 19. Thyroid Function Test (Thyroxine Free-Free T4)
 20. Urine Analysis (UA)
 21. Stool Examination
 22. Stool Occult Blood
 23. Liver Cancer Screening (Alpha Fetoprotein-AFP)
 24. Cervical Cancer Screening (Sure path)
 25. Breast Cancer Screening by Mammogram with Ultrasound Breast
 26. Ultrasound Whole Abdomen
 27. CT Calcium score
 28. Echocardiogram (Echo)
 29. Hearing Screening (Audiogram)

** Personal Report Book
เริ่ม 01/05/2015 | สิ้นสุด 31/01/2018
ราคา 22,500 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award