โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Supreme Female Program

Supreme Female Program (For in age > 35 years) | กลับสู่หน้าหลัก
Supreme Female Program
Supreme Female Program

(For in age > 35 years)
 1. Physical Examination-PE
 2. Body Mass Index-BMI
 3. Eye Exam Screening with Fundus Camera
 4. Chest X-Ray
 5. Electrocardiogram (EKG)
 6. Complete Blood Count (CBC)
 7. Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. Hemoglobin (HbA1C)
 9. Kidney Function Test (BUN)
 10. Kidney Function Test (Creatinine)
 11. Uric Acid
 12. Complete Liver Function Test (SGOT, SGPT, Alk. Phos, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin) plus Gamma GT
 13. Total Cholesterol
 14. Triglyceride
 15. HDL-Cholesterol
 16. LDL-Cholesterol
 17. Urine Analysis (UA)
 18. Stool Examination
 19. Stool Occult Blood
 20. Liver Cancer Screening (Alpha Fetoprotein-AFP)
 21. Cervical Cancer Screening (Sure path)
 22. Ultrasound Upper Abdomen

** Personal Report Book
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 11,100 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award