โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Vital Female Program

Vital Female Program (For in age < 35 years) | กลับสู่หน้าหลัก
Vital Female Program
Vital Female Program

(For in age < 35 years)
 1. Physical Examination-PE
 2. Body Mass Index-BMI
 3. Eye Exam Screening with Fundus Camera
 4. Chest X-Ray
 5. Electrocardiogram (EKG)
 6. Complete Blood Count (CBC)
 7. Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. Kidney Function Test (BUN)
 9. Kidney Function Test (Creatinine)
 10. Uric Acid
 11. Live Function Test (SGOT)
 12. Live Function Test (SGPT)
 13. Live Function Test (Alkaline Phosphatase)
 14. Total Cholesterol
 15. Triglyceride
 16. HDL-Cholesterol
 17. LDL-Cholesterol
 18. Urine Analysis (UA)
 19. Stool Examination
 20. Cervical Cancer Screening (Sure path)
 21. Ultrasound Upper Abdomen

** Personal Report Book
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 7,300 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award