โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Vital Male Program

Vital Male Program (For in age < 35 years) | กลับสู่หน้าหลัก
Vital Male Program
Vital Male Program

(For in age < 35 years)
 1. Physical Examination-PE
 2. Body Mass Index-BMI
 3. Eye Exam Screening with Fundus Camera
 4. Chest X-Ray
 5. Electrocardiogram (EKG)
 6. Complete Blood Count (CBC)
 7. Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. Kidney Function Test (BUN)
 9. Kidney Function Test (Creatinine)
 10. Uric Acid
 11. Live Function Test (SGOT)
 12. Live Function Test (SGPT)
 13. Live Function Test (Alkaline Phosphatase)
 14. Total Cholesterol
 15. Triglyceride
 16. HDL-Cholesterol
 17. LDL-Cholesterol
 18. Urine Analysis (UA)
 19. Stool Examination
 20. Ultrasound Upper Abdomen

** Personal Report Book
เริ่ม 01/02/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 5,800 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award