โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี) | กลับสู่หน้าหลัก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive

(สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี)
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (ฺBody Mass Index-BMI)
 3. ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
 6. ตรวจการได้ยิน (Hearing Screening-Audiogram)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท)์ (Uric Acid)
 13. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (SGOT, SGPT, ALP, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 14. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 16. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 17. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 18. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP)
 19. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 20. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 21. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
 22. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 7,500 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award