โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี) | กลับสู่หน้าหลัก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic


(สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (ฺBody Mass Index-BMI)
 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 4. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท)์ (Uric Acid)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGPT)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-Alkaline Phosphatase)
 10. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 13. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 14. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ

เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 2,000 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award