โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ข้อมูลแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 2,800 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 3,300 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 2,000 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
เริ่ม 01/02/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 3,500 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (สำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 5,700 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 7,500 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 9,900 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Executive Plus (สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
เริ่ม 01/03/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 17,000 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Female Executive Plus (สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 19,900 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Vital Male Program

Vital Male Program

Vital Male Program (For in age < 35 years)
เริ่ม 01/02/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 5,800 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Vital Female Program

Vital Female Program

Vital Female Program (For in age < 35 years)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 7,300 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Supreme Male Program

Supreme Male Program

Supreme Male Program (For in age > 35 years)
เริ่ม 01/03/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 9,600 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Supreme Female Program

Supreme Female Program

Supreme Female Program (For in age > 35 years)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 11,100 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Ultimate Male Program

Ultimate Male Program

Ultimate Male Program (For Executive in age > 50 years)
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 19,900 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Ultimate Female Program

Ultimate Female Program

Ultimate Female Program (For Executive in age > 50 years)
เริ่ม 01/05/2015 | สิ้นสุด 31/01/2018
ราคา 22,500 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ

ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ

เริ่ม - | สิ้นสุด -
ราคา - บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ 2017

ตรวจสุขภาพบัตรชีววัฒนะ 2017

เริ่ม - | สิ้นสุด -
ราคา - บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรม Lady Care 1

โปรแกรม Lady Care 1

เริ่ม 01/06/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 3,500 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรม Lady Care 2

โปรแกรม Lady Care 2

เริ่ม 01/02/2017 | สิ้นสุด 28/12/2017
ราคา 5,100 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรม Lady Care 3

โปรแกรม Lady Care 3

เริ่ม 01/01/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 7,100 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรม Lady Care 4

โปรแกรม Lady Care 4

เริ่ม 01/01/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 9,150 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรม Lady Care 5

โปรแกรม Lady Care 5

เริ่ม 01/01/2017 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 11,000 บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award