โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

แนะนำ / ติชม ถึงผู้บริหาร

คุณสามารถแนะนำหรือติชมมายังคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้โดยตรง
จากคุณ
โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อความถึงผู้บริหาร

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี


ที่ตั้ง : 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319-888
แฟกซ์ : 039-319-888
อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award